Skip to Content

Електронне громадське обговорення проекту Закону України «Про регулювання лобістської діяльності в Україні»

Просимо звернути увагу, що комітетські слухання 14 грудня не відбудуться. Про дату перенесення буде повідомлено пізніше.

Шановні колеги!

Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування пропонує усім зацікавленим представникам громадськості взяти участь у пілотному електронному обговоренні проекту Закону України «Про регулювання лобістської діяльності в Україні», ініційованого народним депутатом України Валерієм Коновалюком (реєстр. № 7269 від 20.10.2010 р.).

На своєму засіданні 22 грудня 2010 р. Комітет підтримав пропозицію Програми сприяння Парламенту ІІ та Інституту професійного лобіювання та адвокасі щодо проведення електронного обговорення зазначеного законопроекту.

Обговорення проводиться з використанням автоматизованої системи експертизи проектів нормативно-правових актів за участі громадськості. Завдяки її функціональним можливостям будь-який проект документу автоматично розбивається на складові частини, зручний інтерфейс користувача миттєво освоюється та налаштовує громадських експертів на ефективну роботу із текстом документу. Окрім цифрових оцінок розділів, статей, пунктів проекту документу, користувачі мають можливість надати й текстові зауваження або пропозиції, а також рейтингувати коментарі інших учасників обговорення.

Ваша думка є надзвичайно важливою для вироблення чітких та дієвих механізмів регламентації лобістської діяльності в Україні. Своєю участю у громадському обговоренні Ви можете сприяти розширенню можливостей для реалізації громадськими організаціями різноманітних ініціатив, проектів та інтересів через їх делегування органам влади. 

Результати обговорення будуть представлені під час проведення Комітетських слухань у квітні цього року.

 

З повагою

Голова Комітету                                                                О.ОМЕЛЬЧЕНКО

 

 

Обговорення проекту нормативно-правового акту здійснюється за підтримки, наданої
Відділом демократії і врядування Місії USAID в Україні, Молдові та Білорусі
відповідно до умов ґранту №121-А-00-03-00008-00.
"ПРОГРАМА СПРИЯННЯ ПАРЛАМЕНТУ II. Програма розвитку законотворчої політики"

Коментарі

Тема: " Лобіювання в Україні"

Хотілось би додати, що данний закон є дійсно вагомим і демократичним. У ньому описані права та обов'язки лобістів, їхня мета, ціль, умови набуття. Мета лобістів дійсно направлена на те, щоб вплинути на державні органи, зробити умови нашого життя краще. Даний закон дає змогу громадянам брати у цьому участь і впливати на законопроекти, рішення законодавчих і виконавчих органів. Це ще один крок на зустріч демократій, демократичного суспільства та зближення до європейського рівня розвитку. Це дає змогу усвідомити людям те, що вони здатнібрати участь в житті нашої країни.
Попереду ще багато роботи але я впевнений, що найблищі роки цей закон буде більш популярніший серед широких мас населення і ми будим усвідомлювати свою роль та впливати на прийнятя закононопроектів.

Коментар на тему:" Лобіювання в Україні"

На мою думку, лобіювання відіграє значну роль в окремих організаціях та різноманітних груп громадскості, шляхом цілеспямованого впливу на законодавчі та виконавчі органи держаної влади. самі лобісти виступають посередниками між громадскістю та оганами влади, представляючи інтереси останніх про стан і справи в тих чи інших сферах життя. На теперішній час у кожної людини чи громадського об'яднання існують свої власні спецефічні інтереси, які мають право бути реалізованими. Я переконаний, що лобісти відіграють велику роль. Сам цей процес виконує не велика група людей, проте це може набувати значних маштабів та стосуваится значної кількості людей або навіть усієї країни. Лобісти мають змогу впливати на рішення законодавчого органу або чиновників, домоогтися від них прийняття певних демократичних рішень. В свою чергу, лобіювання доповнює нинішнє законодавство, сприяє створенню демократичного, культурного, соціального і економічно сильного суспільства, здатного відстоювати та захищати свої власні права та свободи. Також існує реальна змога вплинути на місцеве самоврядування та вирішення місцевих проблем. За допомогою цього закону, можна законно впливати на прийняття нормативно-правових актів,що може відіграти певну роль в житті наших громадян.
,

Діяльність лобіста

На мій погляд, деякі норми проекту недостатньо чітко продумані. Наприклад, не створено достатньої мотивації для так названих «лобістів». Представники цієї потенційно нової (з огляду на процес виходу діяльності із тіні), професії мають практично такі самі права, як і решта громадян. Тобто, мало чим від них відрізняються і не мають більш дієвих повноважень. Усі контакти із представниками влади зводяться до норм закону «Про звернення громадян», у проекті не передбачено більш ефективного механізму взаємодії ланки «лобіст-законотворець».
Тому, успіх лобіста буде залежати лише від наявності особистих контактів, що було і раніше, багато років до створення проекту цього закону. Єдине, у чому лобіст має перевагу – це проведення зустрічей та допуск до органів державної влади. Але такі самі права має кожен журналіст.
У той же час держслужбовці мають змогу за власним бажанням відмовлятися від спілкування з лобістами, адже закон ніяк не регулює та не регламентує відповідальність за цю відмову.
Саме на ці моменти треба звернути увагу та доопрацювати законопроект.

"Про лобіювання" 2

Закон "Про лобіювання" є важливим кроком у легалізації впливу зацікавлених сторін на прийняття нормативно-правових актів, який до цих пір здійснювався, восновному,корупційними методами.Він виводить такі відносини в правове русло. Тобто запобігає корупції. Але, зважаючи на наші реалії, до цього законопроекту є певні застереження.
Зауваження до проекту Закону України "Про вплив громадськості на прийняття нормативно-правових актів" в тому,щоб він не став на заваді цьому самому впливу громадськості, адже по суті Закон регулює вплив посередника між громадськістю і органами влади, а саме лобіста, відсуваючи громадські організації на другий план. А посередники завжди мають свої цілі. І, зважаючи на недостатню юридичну культуру та економічний стан нашого суспільства, виникає загроза збільшення впливу великого капіталу на прийняття важливих нормативно-правових актів, і аж ніяк не впливу інтересів громадськості. "Хто платить - той і музику замовляє".
Тому я згоден з Масловим Олегом, що необхідно встановити порядок отримання акредитацій і громадськими організаціями нарівні з лобістськими об'єднаннями, щоб діяльність лобістів не нівелювала роботу громадських організацій і т. п. І саме тому , я вважаю, ст.3 про правове регулювання діяльності лобістів потрібно досконаліше і конкретніше розробити.
Недоречною вважаю назву Закону "Про вплив громадськості...", оскільки ст.2 п.2 говорить, що "дія Закону не поширюється на відносини, повязані з діяльністю громадських організацій і т.д.,за винятком, коли ці організації є замовником лобістських послуг." Тобто, точнішою є назва "Про лобіювання".

Конечно, затрагивая такой

Конечно, затрагивая такой обширный круг правоотношений связанных с институционализацией лоббирования в Украине, необходимо было бы начать с формулировки дефиниций по теме ( принципе так и сделано в 1 разделе законопроекта), однако , с более продуктивной целью обсуждения законопроекта перейдем непосредственно к постатейному его рассмотрению. Начнем с того, что в ст.3 ч.1 говориться о правовом регулировании лоббирования согласно действующей Конституции Украины, Законов Украины и других нормативно-правовых актов, хотя поправки в КУ не были приняты, т.е. закон примется ранее , чем будут внесены поправки, согласно действующего законодательства, что есть в определенной степени пробелом в праве. ч.2.ст.3 затронула вопрос об антикоррупционном законодательстве, которое в нашем государстве не только не стабильно, но и постоянно меняется с приходом нового президента, тем самым данный пункт будет затрагивать вопросы, которые постоянно изменчивы и не факт, что в сторону блага общества. Что касается ст.8 законопроекта, то я считаю , что здесь необходимо уточнение по-поводу владения государственным языком, поскольку уточнения на данный момент нет, то граждане Украины владеющие украинским языком на уровне достаточным для понимания и общения будут также допущены к лоббистской деятельности! Также считаю за необходимое конкретизировать критерий относительно высшего образования, ведь квалификация и специальность в ситуации с деятельностью лоббистов играет огромную роль. На ряду с требованиями к должности лоббиста считаю необходимым установить ценз оседлости, с той целью, чтобы люди желающие стать лоббистом знали политическую, экономическую и прочие ситуации на данным момент в Украине и могли через влияние своих групп по лоббированию улучшить ситуацию и стабилизировать экономику Украины. Кроме вышеперечисленных пунктов нуждающихся в корректировке, остается мне лично непонятным такое частое повторение в статьях законопроекта временной рамки в 10 рабочих дней! Почему именно 10 рабочих, а не просто дней, ведь категория рабочий день несколько дестабилизирует отношения и потоки документации в сфере лоббирования, так как учреждение и организация могут в любой день изменить недельную расстановку рабочих дней и часов, то есть тут кроется скрытый смысл, порождающий некие казусные ситуации в правоотношениях! Ст.31 законопроекта в ч.2 слова «можуть бути» если буквально воспринимать статью, то наказание за правонарушение субъектами лоббистской деятельности могут применяться, а могут и не применятся, тем самым в данной ситуации необходимо более точно трактовать слово закона, к примеру «будуть вжиті».
Несмотря на то, что Украина стала на путь построения независимого и демократического государства, необходимо искоренить главную проблему человеческих отношений – коррупцию! Поэтому принятие законопроекта « О лоббировании в Украине» жизненно необходимо нашему государству! Он даст возможность повысить свой авторитет, как на международной арене, так и в глазах обычных граждан! Сейчас Украина выходит из кризиса недавних лет, движущей силой в становлении экономики и политической стабильности должен послужить закон о лоббировании. Большая часть демократических государств уже реализует свои интересы через группы лоббистов, что есть абсолютно законно! Поэтому не будем обращать внимания на лозунги о том , что мы «якобы узаконим коррупцию», мы создадим условия для благоприятного развития и становления поистине демократического, правового и социального государства, как написано в ст.1 Конституции Украины

Маслов Олег

Необходимо в Законе Украины «О лоббировании» установить порядок получения общественными организациями аккредитации на осуществление лоббистской деятельности. Предоставить общественным организациям, аккредитованным в установленном порядке, равные права с лоббистскими объединениями на осуществление данной деятельности в вопросах, которые принадлежат к сфере ведания социального лоббирования .
Предоставление общественным организаций статуса субъектов лоббистской деятельности ускорит утверждение этого правового механизма и позволит избежать монополизации лоббистской деятельности в Украине.

Маслов Олег

3. Необходимо размежевать понятие «отраслевое лоббирование» и «социальное лоббирование». Под «отраслевым лоббированием» необходимо понимать легитимное влияние зарегистрированных и аккредитованных лиц на органы государственной власти с целью продвижения профессиональных и отраслевых интересов, промышленных, инновационных или творческих проектов, а также интересов социальных групп, которые не принадлежат к перечню определенных законодательством Украины социально незащищенных слоев населения.
Под «социальным лоббированием» необходимо понимать легитимное влияние зарегистрированных и аккредитованных лиц на органы государственной власти с целью продвижения интересов территориальных обществ, межгрупповых социальных интересов, интересов социально незащищенных слоев населения, проектов в сфере здравоохранения, прав человека и гражданина.
Разграничение понятий «отраслевое лоббирование» и «социальное лоббирование» повысит эффект от принятия Закона Украины «О лоббировании», усилит возможности общественного неприбыльного сектора в использовании возможностей лоббистской деятельности, будет способствовать привлечению внебюджетных и за корпоративных ресурсов на продвижение социально значимых проектов.

Маслов Олег

В свете рассмотрения Закона Украины «О лоббизме» необходимо параллельно завершить принятие законов, которые объединены под названием «налоговая реформа», принять закон относительно амнистии капитала и ряд других законов, которые регулируют экономические отношения. Если принять закон «О лоббизме» отдельно, как сам по себе, – это будет закон, действующий мало эффективно, хотя, учитывая реалии сегодняшнего дня, очень необходимый обществу. Делать это нужно наряду с налоговой реформой, легализацией капитала, определенным изменением законодательства относительно коррупционной деятельности.

Маслов Олег

Принятие Закона «О лоббировании» является чрезвычайно важным для обеспечения эффективного и конструктивного взаимодействия между властью и обществом, для организации профессиональных лоббистских кампаний, которые будут использовать современные коммуникативные технологии и действовать исключительно в рамках правового поля. Это будет способствовать более компетентной реализации полномочий органами государственной власти.

Комментарии к законопроекту о лоббировании

Изучив данный законопроект, хочу непосредственно перейти к комментариям тех статей, которые по моему мнению требуют изменения:
В ст.8 п.1 одним из требований для приобретения права заниматься лоббистской деятельностью является высшее образования, но ничего не указано о специальности данного образования. То есть свидетельство лоббиста преобладает, в данном случае над образованием.
К ст.10 данного закона, а именно к перечню документов необходимо добавить медицинскую справку, подтверждающую физическое и психологическое здоровье кандидата.
В ст.18 данного закона говорится, о видах предоставления отчета деятельности лоббиста, а именно в письменной форме и на электронном носителе. Я считаю, что данный контроль является недостаточным и слабым, для того, чтобы регулировать данную деятельность необходимо, создать специальную комиссию, которая бы занималась данной функцией, не только орган регистрации.
В ст.19 указано, что в отчете лобисткой деятельности необходимо указывать ведомости о размере полученных и потраченных субъектами лоббирования средств , по моему мнению, это является недостаточным и неполноценным контролем за финансовыми доходами субъектов лоббистской деятельности, что в перспективе может привести к росту коррупции среди субъектов данной деятельности.
В.ст.28 данного закона упоминается о тех органах государственной власти, которые контролируют деятельность лоббистских организаций, но о точных процедурах и рамках дозволенности государственных органов по отношению к лоббистским организациям ничего не говориться.

Лобіювання

Лобіювання як явище існувало у суспільстві завжди і як правило, слугувало інструментом «просування» вузьких інтересів, бізнесових, провладних тощо. Простіше кажучи, той, хто був наближений до посадовців, був лобістом, таким собі «важелем впливу» і використовував особисті контакти із тим, хто тримає в руках будь-яку владу і має вплив на процеси у суспільстві, задля власної користі.
У той же час пересічні громадяни, які не мали таких контактів, як казали у радянські часи «мохнатої лапи», все одно були змушені шукати знайомого лобіста, аби тим чи іншим чином вирішити нагальні питання. У зовсім негативному сенсі це можна відобразити прикладом: знайти когось, хто знає, кому дати хабара – за цікаву роботу з гарною зарплатнею, за вступ до ВНЗ тощо, у кожного власні потреби.
У найбільш благородному і близькому мені сенсі це явище можна проілюструвати наступним чином. Активна група з числа мешканців невеликого райцентру вирішила виступити з ініціативою створити у місті, наприклад, Центр правової допомоги населенню. Місія благородна – дати людям можливість безкоштовно користуватися правовою бібліотекою, отримувати юридичні консультації. Але не завжди місцеві посадовці хочуть, аби неосвічені сільські мешканці знали свої права та свободи. Тому окремий депутат, який у цьому випадку виступає лобістом, доносить ідею до усіх депутатів місцевої ради, не завжди отримує підтримку своїх колег. І не існує жодного дієвого важеля, який би змусив депутатів чи посадовців розглянути та дослухатися до ініціативи громадськості. Є законні механізми – суди та правоохоронні органи, але практика показує, що це занадто тривалий та важкий процес досягнення мети.
Тому у будь-якому випадку, хоча і існує думка, що закон про лобіювання це «узаконення корупції», але у глобальному сенсі – навіть створення подібного законопроекту є велетенським кроком на шляху формування громадянського суспільства.

Моя суб'єктивна оцінка даного законопроекту

Якщо брати в цілому то данний законопрект - вагомий внесок до законодавчої бази України. Чому? Тому що він регламентує вплив громадськості на роботу таких публічних органів як:
-КМУ(Кабінет Міністрів України);
-ВРУ(Верховна Рада України);
-Президент України;
-центральні органи виконавчої влади та інші;
Саме цей вплив на мою думку, повинен змусити вище вказанні органи більш якісно виконувати свою роботу, а з цього випливає що законодавча база України постійнно буде якісно дороблятись і покращуватиметься. Також хотілось би відмітити цілі створення даного законопректу, тобто покращення законодавчої бази а також зменшення рівня корупції в країні. Але й тут знайшлось одне "але". На мою думку якщо це законопроект буде введенний в дію в Україні то він на данному етапі не зможе повністю розкрити свій потенціал. Необхідно, напевне, дещо змінити менталітет цілої нації. Як я вважаю то на даний момент сучасний громадянин України керуеється гаслом "Як би побільше заробити для себе" і його мало цікавлять ті люди з якими він не контактує. Потрібно думати не тільки про себе і своїх близьких, а й про інших... про кожного перечсічного українця. Якщо цей закон буде введенний в дію невідомо як громадськість буде його використовувати, також невідомо як до всьго цього віднесуться вище вказані мною органи публічної влади. Чи захочуть вони змиритися з тим що вони постійно будуть так би мовити "під ковпаком"? Тобто чи не будуть вони проти того контролю громадкості(лобістів чи лобістських об'єднань)?

Щодо недоліків данного законопроекту:
1) В пункті першому статті 3 було допущенно граматичну помилку.Цитата "...цього Закон та інших законів, а також прийнятих відповідно до них інших нормативно-правових актів." там слід було б написати "Закону", а не "Закон"
2) В Україні на данний момент не існує жодних підготвчих курсів(спецкусів) для підготовки професійних лобістів.
3) В пояснювальній записці до данного проекту в пункті четвертому вказанно: "Реалізація положень проекту Закону України додаткових фінансових
витрат з Державного бюджету України не потребує." Мені здаєтся що затрати все таки існують. Наприклад:
- створення Реєстру
- згідно п.2 ст.6 данного Закону йдеться про "створення спеціальних інформаційних систем, що містять відповідну інформацію, та забезпечення доступу до них..." також на мою думку потребує фінансування з бокю державного бюджету
4) не вказано за допомогою яких засобів чи механізмів, орган реєстрації буде здійснювати нагляд за діяльністю незареєстрованих лобістів.

Сам закон (якщо він буде

Сам закон (якщо він буде прийнятий), не зможе одразу та гарантовано вивести з тіні явище лобіювання. У свідомості більшості громадян цей процес є різновидом корупції, і лише системні зміні у вигляді суспільних обговорень, навчальних та просвітницьких кампаній зможуть вивести інститут лобіювання на найвищий рівень, який дійсно буде приносити користь державі. Для цього замало виділити нову професію «лобіст» та наділити цього трударя повноваженнями.
Від людського фактору ніде не подітися – завжди буде той, хто поруч із благородною метою просуватиме якісь власні, «шкірні» питання. Тому діяльність лобіста має розглядатися не лише з погляду юридичного, адже досвідчений лобіст чи юрист завжди знайде шляхи, якими можна обійти закон для власної користі. Потрібно розглядати питання ще й з політичного ракурсу – відстежувати усю діяльність лобіста, із наглядати за його проектами та результатами.
Аби мати змогу це відстежувати чи адміністративно карати лобіста, який відступив «від шляху істинного», потрібно законодавчо зафіксувати важелі впливу на цю професію чи створити орган, який може контролювати цю діяльність.

Что хотелось бы сказать по

Что хотелось бы сказать по поводу лоббирования.Лично моё мнение,лоббирование-это один из самых совершенных методов учавствовать в политической жизни государства как нашего так и остальных .Именно с помощью услуг лоббистов гражданин страны ,в которой проживает, может высказать то,что он думает по поводу какого-либо законопроекта,нормативного акта...В данном законопроекте очень докладно розмещена вся информация по поводу лоббирования,указаны чёткие границы влияния на власть(р.1 ст.4),указаны,что очень важно,принципи совершения лоббистской деятельности(р.1 ст.6)и т.д.
Этот закон несёт в себе принципи правового и,что немаловажно,демократического государства,т.к.высказывает принципи Конституции Украины(2 р."права,свободы и обязанности человека и гражданина";ст.34-право на свободу мысли и слова;ст.38-право брать участие в управление государственными делами...;).Благодоря деятельности лоббистов человек может успешно спланировать свои действия в какой-либо сфере общественной деятельности.
Читая данный законопроект,а именно ст.12 п.4-"Статус лобіста підтверджується Свідоцтвом про право на зайняття лобістською діяльністю, яке видається на невизначений строк",я подумал,что более целесообразно было если бы срок Свидетельства был ограничен,а по окончанию его,лоббисты проходили бы курсы поднятия квалификации.
Также было бы уместно,на моё мнение,усилить ответственность за нарушения требований,т.к.на современном этапе розвития государства,уместным есть тот факт,что лоббисты самоотверженно пытаясь искоренить коррупционную"инфекцию",в тихую извлекая из неё же личную выгоду.Естественно, при огромных масштабах обмана это не могло оставаться незамеченным общественностью,но факт остаётся фактом!

“Про лобіювання”

На мою думку, даний закон внесе в законодавство України багато позитивних моментів.В ньому досить добре описані всі аспекти діяльності лобістів та лобістських об'єднань: принцпи діяльності, гарантії здійснення, права та обов'язки лобістів, умови набуття та припинення права на зайняття лобістською діяльністю.
Також, хотілося б відмітити, що лобіювання можна назвати одним із принципів демократизму, згідно з яким народ може впливати або брати участь в ухваленні рішень як самостійно так і через своїх представників.
Прийняття проекту Закону України “Про лобіювання” дасть змогу визначити засади правового врегулювання суспільних відносин, пов’язаних із лобіюванням, та забезпечить запровадження нового правового механізму впливу громадян, інститутів громадянського суспільства на визначені законом органи державної влади, посадових осіб цих органів, спрямованого на прийняття ними нормативно-правових актів.

Хотелось бы отметить

Хотелось бы отметить положительные качества этого закона, а именно: дает возможность заинтересованным лицам свободно общаться с представителями власти. Этот закон создает возможности лоббирования гражданами личных интересов через обращения к органам власти или органам местного самоуправления, и их должностных лиц для утверждения или отклонения нормативных решений, что позволяет гражданам принимать участие в политической жизни страны. Так же дает возможность создавать организации для общественной реализации своих интересов на правовом уровне. Обеспечивает участие общественности в рассмотрении правовых решений в хозяйственно экономической сфере. Это дает возможность населению проявлять и защищать свои интересы.

Лобіювання, одне з

Лобіювання, одне з найпошириніших питань, що постає за остані роки розвитку України як правової та демократичної держави. Вибравши напрямок розвитку, та орієнтації на вступ до Європейського Союзу , лобіювання буде одним із засобів відображення рівня готовності та взірцем демократизації держави. На цьому етапі не можливо виділити всі недоліки даного законопроекту, потрібно аналізувати та вносити зміни при прояві недоліків на практиці, а тому необхідно особливо у перший час після прийняття закону створити комісію яка буде аналізувати та вносити зміни до закону. Казати що Україна ще не готова – це нісенітниці тому що до змін суспільство ніколи не готове. Напрямок лобіювання малого та середнього бізнесу дозволить реформувати, та будувати державну політику в сфері господарської діяльності враховуючи всі дрібниці їх діяльності. На мою думку необхідно більш детально розробити питання яке стосується відповідальності ( ст..38) за порушення законодавства про лобіювання. Особливо коли та при яких обставинах буде застосовуватись адміністративна відповідальність, а коли кримінальна. Також на мою думку до списку заходів що будуть застосовуватись до правопорушників (злочинців) треба додати наступні : Займати відповідну посаду, чи займатись відповідною діяльністю на певний строк. І наряду з прийняттям закону про Лобіювання треба вносити зміни до діючого КК, КУАП.

Основою всієї демократичної

Основою всієї демократичної системи є гарантія правової держави своїм громадянам рівного і вільного права на участь в ухваленні рішень. З цього погляду зору кожний громадянин повинен мати реальну можливість брати участь у політичному процесі: від пасивного споглядання до високої політичної та економічної активності. Будь-яке державне рішення може і заторкувати інтереси окремих громадян, різних прошарків населення, і регулювати окремі види діяльності. Саме тому, на мою думку, лобіювання в Україні дуже актуальне.
Прочитавши даний законопроект, згідно ст,10: Недопущення зловживання лобіюванням, та ст,34: Здійснення державного контролю за діяльністю лобістів органом реєстрації, я вважаю, що потрібно створити окремий огран який буде виконувати тільки одну функцію, контролю над недопущенням зловживання лобіюванням, а також всі фізичні особи (фізичні особи-лобісти) та юридичні особи (юридичні особи-лобісти) будуть повністю підпорядковуватися цьому органу. Також створити додотковий закон, в якому буде встановлений чіткий механізм реалізації контролю над недопущенням зловживання лобіюванням.

Поняття "лобіювання" вельми

Поняття "лобіювання" вельми поширене в системі сучасного політичного обговорення. Його визначають як організований вплив різних суспільних груп на представників органів державної влади з метою прийняття вигідних для себе рішень. Основою демократичної системи є гарантія правової держави своїм громадянам рівного і вільного права на участь в ухваленні рішень, певним чином відображаючи це у новоствореному проекті Закону України «Про регулювання лобістської діяльності в Україні»,правомірно визначивши лобіювання як інститут політичної системи, що становить механізм впливу на процес ухвалення парламентських рішень, вважаю, що це є позитивним в новостворенні.
Прочитавши даний законопроект, згідно п.3 ст.9 вказано, що статус суб`єкта лобістської діяльності підтверджується Свідоцтвом про право на зайняття лобістською діяльністю, яке видається на невизначений строк. Гадаю, що Свідоцтво все таки мають видавати на певно встановлений строк, для того, щоб представники даної діяльності по закінченню терміну проходили певну перевірку й підвищували свою кваліфікацію для подальшої роботи на вищому рівні.
Згідно п.3 ст.11: "Державна реєстрація лобістського об`єднання здійснюється у порядку, визначеному ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців"", хоча у ст.8 зазначено, що дана діяльність здійснюється фізичними особами, й фізичними особами - підприємницької діяльності, тобто про юридичних осіб мови не ведеться, ажде в п.3 ст.8 наведений перелік осіб, які не можуть займатися даною діяльністю: серед них і підприємці. Отож, щоб не було такої плутанини, і якщо лобіювання висувають як окрему політичну систему, то мені здається, що мають розробити ще один законопроект на основі цього для вирішення реєстрації фізичних осіб (п.3 ст.8, ст.8, п.3 ст.8).

Пані Ірино, дякуємо за Ваші

Пані Ірино, дякуємо за Ваші коментарі. Просимо також їх викласти в розділі "Електронне обговорення законопроекту", використовуючи доступні функції щодо внесення правок та пропозиції до кожної окремої норми, розділу законопроекту.