Skip to Content

Прийняття Закону України "Про лобіювання" - іспит України на демократію

З приходом кожної нової політичної команди до влади, ними постійно декларується про безумовну відданість принципам демократії та вжиття на майбутнє заходів щодо поліпшення її стану в Україні. Утім незалежно від кольору конкретних політиків можна відверто сказати одне, що сьогодні вітчизняні можновладці на превеликий жаль не хочуть ділитится своїми владними повноваженнями з тими хто їх обрав. Підтверджень цьому є дуже багато в українській конституційній практиці. Це і блокування прийняття Законів України про всеукраїнський та місцевий референдум, прийняття відверто зручних для влади виборчих законів, ігнорування питання прийняття Закону України "Про лобіювання" тощо.

Тому на сьогодні, як це прикро не є, більшість громадян реально можуть взяти участь у вирішенні державних справ лише під час проведення тих чи інших виборів. У міжелекторальний цикл пересічний громадянин наразі не має ефективних важелів впливу на владу та її рішення. Але ж демократія, і це добре зазначено у чинній Конституції України, не обмежується лише інститутом виборів у нашій державі. Демократія вимагає постійної комунікації між владою та громадськістю. Завдяки цьому органи влади завжди тримаються у фокусі нагальних суспільних проблем, а громадяни, у свою чергу, мають можливість бути долученими до вирішення тих чи інших питань на нормативному рівні, що значно посилює правореалізаційну практику ухвалених рішень. Отже, це вулиця з двостороннім рухом, від якої виграють всі. Якщо ж така комунікація є відсутньою у державі, то це веде до ізоляції представників влади від суспільства та посилення невдоволення громадян, обраних ними представників, що у свою чергу стримує дії влади.

Отже, в Україні потрібно впроваджувати механізми, які б надали можливість кожному громадянину донести свою думку до влади при прийнятті нею нормативно-правових актів. Таким механізмом, як свідчить досвід багатьох демократичних країн (США, Канада, Німеччина, Франція, Австралія тощо), є інститут лобіювання. Легітимізація останнього значно оптимізує демократичні перетворення в Україні та сприятиме поліпшенню міжнародного іміджу України.