Skip to Content

Тренінг з лобіювання для лідерів та активістів громадських організацій у Дніпропетровську

Інститутом професійного лобіювання та адвокасі (ІПЛА) за підтримки Міжнародного Республіканського Інституту США з 1 по 5 жовтня ц. р. на базі санаторія Новомосковський (с.Орловщина, Дніпропетровська область) було проведено тренінг з лобіювання для лідерів та активістів Всеукраїнської спілки громадських організацій «Конфедерація громадських організацій інвалідів України». У заході взяло участь близько 70 осіб з усіх регіонів України.

 

ІПЛА у даному заході представляв його член правління, кандидат юридичних наук Володимир Нестерович, який виступив лектором у теоретичній частині тренінгу та модератором при проведенні практичних занять.

Основною метою даного заходу було: по-перше, ознайомлення учасників тренінгу з інститутом лобіювання та вміння відмежовувати його від інших форм впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів; по-друге, відпрацювання методів лобіювання та вироблення алгоритму лобістських дій при вирішенні конкретно поставленої практичної задачі.

Тренінг складався з п’яти тематичних днів, які, у свою чергу, були розділені на ранковий (теоретичний) та вечірній (практичний) цикли. День перший мав назву «Вступ до теорії лобіювання». День другий – «Лобістський інструментарій для громадських організацій». День третій – «Закордонний досвід лобіювання». День четвертий – «Лобіювання в Україні: проблеми та перспективи» та день п’ятий – «Підсумки».

У ході тренінгу було прочитано 12 лекцій з лобіювання, проведено 8 практичних занять з застосуванням трьох видів тренінгу – Тренінг №1 «Ринок ідей», тренінг №2 «Рольова гра Парламентські дебати за американською моделлю», тренінг №3 «Лобіювання». Також у рамках заходу було здійснено 10 підсумкових обговорень за циклами, навчальним днем, навчальним курсом.

По закінченню тренінгу серед його учасників було проведено анкетування з метою вдосконалення методики викладання проблематики лобіювання на майбутнє. Наприкінці тренінгу переважна більшість його учасників виявили бажання взяти участь у другому етапі (поглиблений рівень) тренінгу з лобіювання.

 

Інститут професійного лобіювання та адвокасі сподівається, що проведений захід сприятиме:

1. Переосмисленню учасниками тренінгу ролі лобіювання у діяльності громадських організацій та поширенню отриманої інформації для інших осіб.

2. Більш активному використанню учасниками тренінгу лобістського інструментарію під час відстоювання інтересів своїх громадських організацій при взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

3. Посиленню ролі громадських організацій під час нормопроектної діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

4. Долученню учасників тренінгу до просування ідеї законодавчого урегулювання лобіювання в Україні.

5. Долученню учасників тренінгу до вироблення корпоративних морально-етичних актів з лобіювання. 

 

Наводимо думки деяких учасників щодо корисності такого тренінгу, які зібрала кореспондент газети "Світ рівних можливостей" Марія Чумак (м. Харків)

Валентина Рибалко, голова Стахановської міської спілки матерів дітей-інвалідів та інвалідів з порушеннями опорно-рухового апарату "Марія"

"Я открыла для себя много нового. Во-первых, теперь я знаю, как еще можно отстаивать свои права. У меня появилась надежда, что те вопросы, которые я раньше ставила перед представителями власти, будут решены. А во-вторых, я смогу использовать возможности, которых раньше не видела."

 

 

 

 

Адель Закіряева, директор Кіровського районного Благодійного фонду «Есен-Елі» 

"Фактически, мы занимаемся этим делом уже 8 лет. Но только сегодня узнали, что нашу деятельность правильно называть лоббированием.  Нам очень понравился тренинг. И мы бы хотели продолжения такой работы, чтобы в случае проведения подобного мероприятия, кто-нибудь из нашей крымской команды обязательно был приглашен. Ведь тема лоббирования очень интересная и актуальная. Кроме методов защиты своих прав, мы узнали много любопытного. Например, о том, как интересы нашей партийной элиты реализуются при поддержке американских профессиональных лоббистов и за какие деньги. Для нас это был шок."

 

Юрій Бурлака, заступник голови Ново-володажської спілки інвалідів "Злагода"

"Я оцениваю мероприятие позитивно. Потому что этот тренинг затронул очень актуальную проблему, которая, чем дальше, тем больше требует к себе внимания."  

 

 

 

Олександр Родін, начальник відділу по роботі з громадськими організаціями  ВСГО «Конфедерація громадських організацій інвалідів України"

"Самое главное, что люди позитивно оценивают это мероприятие, с точки зрения полученных знаний и возможности их применения в ежедневной работе. Теперь и руководители организаций, и их представители смогут лоббировать интересы инвалидов через свои организации на самом высоком уровне.

А для меня лично важно то, что у нас складывается отличная команда людей из разных регионов Украины, которые смогут возглавить и повести за собой движение инвалидов. И в том числе смогут на высоком уровне лоббировать интересы этого, одного из самых незащищенных, слоев населения страны."