Skip to Content

ДОО ВГО «Комітет виборців України» висловила своє бачення майбутнього ЗУ «Про лобіювання»

Наприкінці лютого 2009 року було презентовано Концепцію Закону України «Про лобіювання». Громадське обговорення Концепції триватиме до кінця березня 2009 року. ДОО ВГО «Комітет виборців України» висловила своє бачення майбутнього Закону України «Про лобіювання» та надала Міністерству юстиції України конкретні пропозиції.

Наприкінці лютого 2009 року було презентовано Концепцію Закону України «Про лобіювання». Майбутній закон покликаний запровадити новий правовий механізм впливу громадян, суб’єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства на органи державної влади, посадових і службових осіб цих органів, визначити засади лобістської діяльності, як професійної діяльності лобістів та лобістських об’єднань, зареєстрованих та акредитованих у встановленому законом порядку. Громадське обговорення Концепції триватиме до кінця березня 2009 року. ДОО ВГО «Комітет виборців України» висловила своє бачення майбутнього Закону України «Про лобіювання» та надала Міністерству юстиції України конкретні пропозиції.

Пропозиція 1.
Пропонуємо розмежувати поняття «галузеве лобіювання» та «соціальне лобіювання». Під «галузевим лобіюванням» необхідно розуміти легітимний вплив зареєстрованих та акредитованих осіб (лобістів та лобістських об’єднань) на органи державної влади з метою просування професійних та галузевих інтересів, промислових, інноваційних або творчих проектів, а також інтересів соціальних груп, які не належать до переліку визначених законодавством України соціально незахищених верств населення.

Під «соціальним лобіюванням» необхідно розуміти легітимний вплив зареєстрованих та акредитованих осіб (лобістів та лобістських об’єднань) на органи державної влади з метою просування інтересів територіальних громад, міжгрупових соціальних інтересів, інтересів соціально незахищених верств населення, проектів в сфері охорони здоров’я, прав людини та громадянина. Визначення та розмежування питань, які належать до сфери відання «галузевого» або «соціального» лобіювання пропонуємо покласти на органи реєстрації та акредитації лобістської діяльності.

Обґрунтування:
Розмежування понять «галузеве лобіювання» та «соціальне лобіювання» підвищить ефект від прийняття Закону України «Про лобіювання», посилить можливості громадського неприбуткового сектору у використанні можливостей лобістської діяльності, сприятиме залученню позабюджетних та поза корпоративних ресурсів на просування соціально значимих проектів.
До очікуваних результатів від втілення пропозиції відносимо:
- Залучення міжнародних та національних фондів до фінансування заходів з соціального лобіювання;
- Залучення громадських організацій до лобістської діяльності;
- Активізація органів самоорганізації населення щодо просування власних інтересів.

Пропозиція 2.
Пропонуємо в Законі України «Про лобіювання» встановити порядок отримання громадськими організаціями акредитації на здійснення лобістської діяльності. Пропонуємо надати громадським організаціям, акредитованим в установленому порядку, рівні права з лобістськими об’єднаннями на здійснення даної діяльності в питаннях, які належать до сфері відання соціального лобіювання .

Обґрунтування:
Громадські організації України досягли значних успіхів у професіоналізації своєї діяльності, у третьому секторі постійно збільшується кількість проектів, спрямованих на здійснення легітимного впливу на органи державної влади у просуванні соціально значущих інтересів. Надання громадським організацій статусу суб’єктів лобістської діяльності прискорить утвердження цього правового механізму та дозволить уникнути монополізації лобістської діяльності в Україні. Втілення пропозиції сприятиме перенесенню існуючого досвіду у сферу лобістської діяльності.


«Комітет виборців України»
04-03-2009 13:36
http://www.cvu.dn.ua/news/131