Skip to Content

Науковий супровід

Оцінка реформи лобіювання, яку впроваджує Адміністрація Президента Обами

В дослідженні професора Американського університету Джеймса Тербера проведено аналіз політики Президента Обами щодо ефективності врегулювання лобістської діяльності в США. Розміщується в рамках проведення 16 вересня ц.р. відеоконференції з Вашингтоном на тему: "Принципи врегулювання лобіювання в США. Рекомендації для України".

Навчальні посібники з громадського лобіювання

Навчальні посібники “Публічне лобіювання” та "Система органів влади та місцевого самоврядування в стратегії громадського лобіювання", підготовлені Фондом суспільної безпеки, враховують та узагальнюють напрацювання у рамках проекту “Створення Школи громадського лобіювання” (за сприяння МФ “Відродження”) та представляють аналіз системи дорадчих органів на всіх рівнях влади.  

«Роль та функції інституту лобіювання у формуванні та реалізації економічної політики» (Тези до виступу під час Круглого столу у Донецьку)

У демократично розвинених суспільствах лобіювання справедливо можна відносити до інститутів права, що регулюють суспільні відносини, пов'язані із впливом суб'єктів, не наділених владними повноваженнями, на органи влади з метою відображення своїх інтересів при формуванні та реалізації державної політики. Переважно це знаходить втілення у прийнятті нормативно-правових актів.

Відомо, що лобіювання як професійний вид діяльності сприяє більш ефективній реалізації функції державного управління, дозволяє правильно, з урахуванням реальних можливостей, встановлювати управлінські завдання, пропонувати рекомендації у вигляді експертних пропозицій, готових проектів рішень цих завдань, що базуються на глибокому аналізі проблеми і знаннях питання зсередини. Прийняті таким чином рішення мають більше суспільне розуміння і стикаються з меншим колом проблем, пов’язаних з їх імплементацією.

Збір матеріалів