Skip to Content

Висновок Комітету з питань правової політики ВРУ щодо законопроекту "Про регулювання лобістської діяльності в Україні"

8 лютого 2012 року Комітет з питань правової політики Верховної Ради України на своєму засіданні розглянув законопроект "Про регулювання лобістської діяльності в Україні" та дійшов висновку про невідповідність норм законопроекту Конституції Україні. 

 

Комітет з питань правової політики Верховної Ради України

Витяг з Протоколу № 78

від  08 лютого 2012 р.

Головує:  Міщенко С.Г.

 Присутні члени Комітету: Гусаров С.М., Мірошниченко Ю.Р., Шишкіна Е.В.,  Князевич Р.П., Забарський В.В., Плющ І.С., Зварич Р.М.

Працівники секретаріату Комітету: Колісник І.В., Юр’єв С.Є., Шевченко Л.А., Прозоровський І.М., Закалюжна О.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

4. Проект Закону про регулювання лобістської діяльності в Україні, реєстр. №7269 від 20.10.10 р., поданий н.д. Коновалюком В.І.

Доповідає: Толстенко В.Л.  (Шевченко Л.А.)                                                                                                                                                                                                                        

СЛУХАЛИ:

Міщенка С.Г., який, у зв’язку із відсутністю доповідача з поважних причин, довів до відома присутніх проект висновку Комітету щодо невідповідності норм проекту положенням Конституції України.

Голова Комітету зазначив, що метою законопроекту є врегулювання на законодавчому рівні лобістської діяльності в законотворчій сфері держави. Норми законопроекту, хоча і покликані на поглиблення відкритості законодавчого будівництва, що продуктивно діють в Європейських державах світу, водночас мають певні недоліки.

Відповідно до ч.2 ст.5 Конституції України народ є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади, який здійснює владу безпосередньо  і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Тобто, у разі прийняття законопроекту, визначене право народу може бути обмежене, позаяк волевиявлення усього народу не може бути представлено окремими лобістами.

Також, слід зазначити, що відповідно до ст.75 Конституції України єдиним органом законодавчої влади в Україні є Верховна Рада України, а на підставі положень ст.93 Конституції України, право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президенту України, народним депутатам України, Кабінету Міністрів України та Національному банку України.

Комітет звертає увагу, що запропонована нова редакція Закону може спричинити звуження прав громадян, передбачених Розділом І і ІІ Конституції України в частині обмеження доступу до лобістських організацій з метою реалізації свого громадянського права реалізації влади соціально незахищених верств населення, позаяк, відповідно до ч.2 ст.5 Конституції та Рішення Конституційного Суду України N6-рп/2005 від 05.10.2005 р., носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, тобто, в Україні вся влада належить народові. Влада народу є первинною, єдиною і невідчужуваною та здійснюється народом шляхом вільного волевиявлення через вибори, референдум, інші форми безпосередньої демократії у порядку, визначеному Конституцією та законами України, через органи державної влади та органи місцевого самоврядування, сформовані відповідно до Конституції та законів України.

На цей час, відповідно до положень ч.1 ст.36 Конституції України, якими закріплено право громадян на об'єднання в громадські організації для здійснення захисту своїх прав і свобод, задоволення своїх законних інтересів,  в Україні створені певні правові умови для здійснення лобіювання інтересів місцевого самоврядування.  Таке право встановлено положеннями ст.15 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» як право органів місцевого самоврядування об'єднуватись в асоціації та інші форми добровільних об'єднань. Окрім цього, Україна повинна додержуватись принципів та положень Європейської Хартії місцевого самоврядування, що надає можливість здійснювати лобіювання, спираючись на  підтримку відповідних міжнародних інституцій. Тому, законопроект містить загрозу можливого обмеження впливу організацій третього сектору на прийняття рішень органами влади, внаслідок розвитку лобістської діяльності.

Виступив: Забарський В.В., який зазначив, що хоча в Україні повністю і не унормовані питання лобізму, разом з тим, дієздатним лобі в сфері місцевого самоврядування можуть виступати громадські організації та уповноважені ними особи, які представляють інтереси суб'єктів самоврядування у відповідних комітетах парламенту, урядових комісіях тощо. По суті, така практика в Україні вже здійснюється.

Голова Комітету звернув увагу присутніх на те, що Міністерство юстиції України у своєму експертному висновку, наголошує на передчасність прийняття зазначеного законопроекту, мотивуючи своє рішення відсутністю готовності суспільства до створення інституту лобіювання. Також, Міністерство юстиції повідомляє, що на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2008 р. «Про стан протидії корупції в Україні», введеного в дію Указом Президента України від 27 листопада 2008 р. №1101, та розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 р. №448-р «Про схвалення Концепції проекту Закону України «Про вплив громадськості на прийняття нормативно-правових актів», ним розроблявся подібний законопроект. Водночас, ставлення громадськості до спроб легалізувати лобізм в Україні мав досить негативний резонанс, позаяк сприймався і надалі сприймається як обмеження прав і свобод громадян, а також – легалізація механізму корупційної діяльності у сфері правотворчості. Такої ж думки, відповідно до експертного висновку, дотримується Інститут економіко-правових досліджень НАН України.

В свою чергу, Головне науково-експертне управління Верховної Ради України рекомендує повернути законопроект на доопрацювання суб’єкту права законодавчої ініціативи.

 

УХВАЛИЛИ:

1.  Норми проекту Закону про регулювання лобістської діяльності в Україні (реєстр. №7269), поданий н.д. Коновалюком В.І. містять ознаки невідповідності положенням Конституції України.

2.  Повідомити про цей висновок Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, який визначено головним з підготовки та попереднього розгляду законопроекту. 

«За» – 8 (одноголосно).

Голова Комітету                                С.Міщенко

Секретар        Комітету                     В.Толстенко