Skip to Content

Питання врегулювання лобістської діяльності було розглянуто на Світовому форумі з урядування у Празі

З 9 по 11 листопада 2011 р. у м. Празі відбувся Перший щорічний світовий форум з врядування, делегатами якого стали близько 90 учасників. Захід, ініційований відомим американським аналітичним центром Brookings, став дискусійною площадкою для обміну думками та вироблення рекомендацій з різних аспектів як державного, так і корпоративного управління, враховуючи виклики сьогодення.

Окрему увагу в рамках Форуму було приділено питанню взаємодії між органами державної влади, комерційних компаній та груп інтересів через механізми лобіювання та адвокасі, вивченню позитивного і негативного досвіду окремих країн з інституціалізації лобіювання, можливості використання таких інструментів в рамках реалізації антикорупційної політики держав.

Взяв участь у Форумі і директор Інституту професійного лобіювання та адвокасі, Денис Базілевич, який прокоментував сучасний стан розробки відповідної правової базі в органах державної влади, акцентував увагу на головних проблемах, пов'язаних із запровадженням інституту лобіювання в Україні, та висловив рекомендації щодо їх вирішення. 

За результатами Форуму було схвалено Празьку декларацію, серед рекомендацій якої також зафіксовано створення Міжнародної мережі з реформування лобіювання, основним завданням якої мала б стати розробка науково-практичних рекомендацій щодо формалізації лобістських відносин в різних групах країн, враховуючи відповідні світоглядні та ідеологічні підходи, формування бази данних відомих експертів, політиків та науковців, експертиза яких могла б бути залучена при розробки відповідних рекомендацій для таких груп. 

Завантажити Празьку декларацію (російською мовою)